Kernwaarden van De Bosklimmers

Buiten

Op dit moment zitten kinderen steeds meer achter verschillende schermen, terwijl het buiten zijn belangrijk is. Van buiten zijn ontwikkelen kinderen zich nog verder op de verschillende gebieden.

Ontdekken

Er valt voor kinderen veel te ontdekken en waar kunnen zij dat beter dan buiten in de natuur. Het is een groot avontuur voor de kinderen en dat bieden wij graag aan. Op ontdekkingstocht met elkaar en wat komen we allemaal tegen?

Grenzen verleggen

Kinderen kunnen leren in de natuur, van elkaar en van de medewerkers. Wat gebeurt er allemaal om hen heen? We geven hen de ruimte om verder te ontwikkelen en dat allemaal op hun eigen niveau. Dit geeft de kinderen ook steeds meer zelfvertrouwen.

Buiten de gebaande paden durven

Vaak zijn onbekende paadjes interessant en leerzaam. Kinderen zijn nieuwsgierig en zitten vol met ideeën. Bij de Bosklimmers krijgen de kinderen de ruimte om nieuwsgierig te mogen zijn. Samen ontdekken, op onderzoek uit en meer te weten komen door doen, vragen en onderzoeken.

Missie

Kinderopvang De Bosklimmers wil kinderen leren om te gaan met natuur, dier en omgeving. Hier kinderen bewust van maken wat je allemaal met de natuur kan doen, omgang met dieren en leren van elkaar.

Pedagogische visie

De Bosklimmers begeleidt de kinderen in hun ontwikkelingen op het gebied van kennis en vaardigheden en geven de kinderen een onvergetelijk avontuur zoveel mogelijk in de natuur. Dit door verschillende activiteiten aan te bieden in de natuur.

Pedagogische doelen

Ook de vier pedagogische ontwikkelingsdoelen van ontwikkelingspsycholoog M. Riksen-van Walraven, die in de Wet Kinderopvang worden genoemd, zijn verweven in onze pedagogische doelen.

1. Het creëren van fysieke en emotionele veiligheid.

2. Het bieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.

3. Het bieden van de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie.

4. Het bieden van de kans om waarden en normen eigen te maken.

De pedagogische doelen zijn geen ontwikkeldoelen van de kinderen, maar zijn gericht op het pedagogisch handelen van onze medewerkers.