Het was zover, de GGD heeft ons voor het eerst onverwachts bezocht. Het blijft altijd een beetje spannend als iemand met je meekijkt. Dit bleek gelukkig nergens voor nodig. We zijn toch wel een beetje trots op het rapport. 

Een paar observaties van de GGD:

  • De kinderen hebben plezier met elkaar, zonder anderen stelselmatig uit te sluiten. Er is ruimte en begrip voor kinderen die ‘anders-zijn’ of er ‘anders uitzien’.
  • De beroepskracht plant ‘speelwerkactiviteiten’ met een doel gericht op het ontdekken, bewegen en de natuur. De beroepskracht maakt gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, in aansluiting op interesse of thematisch programma.
  • De beroepskracht laat merken dat ze de kinderen accepteert zoals ze zijn; ze geeft complimentjes, maakt grapjes, heeft oogcontact en treedt bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.
  • De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskracht en reageren op initiatieven van de beroepskracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskrachten en schakelen de beroepskracht in als ze hulp of steun nodig hebben.
  • De kinderen reageren positief op andere kinderen en er is belangstelling en nieuwsgierigheid naar wat andere kinderen doen en kunnen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. 

Het hele rapport is te downloaden op onze website (onder Documenten).